Alt-text (alternerande text)

Alt-text (alternerande text)

Alt-texten skrivs som ett komplement till bilder. Den fungerar lite som en (osynlig) bildbeskrivning.

Alt-texten skrivs ibland in i ett fält märkt alt-text eller liknande. Om du html-kodar själv och lägger in bildkoden så skriver du själv in alt-texten. Ungefär så här:

< img alt=”bild på min katt” src=”bildkälla” >

Alt-texten innehåller information som optimerar bildanvändningen på webbplatser. Först och främst kan alt-texten användas för att beskriva bilden i fråga, om bilden av någon anledning inte visas. Alt-texten är också ett sätt att synas på exempelvis Google, då sökmotorer läser av och förstår bilderna bättre om de har en beskrivande alt-text.

Om bilden används som en länk, så fungerar alt-texten som ankartext, det vill säga den text som beskriver länken.