Adjektivsubstantiv

Adjektivsubstantiv

Vad är adjektivsubstantiv?

Adjektivsubstantiv är substantiv som har en adjektivstam. Dessa substantiv slutar ofta på ändelserna -het eller -itet.

Exempel på adjektivsubstantiv

modernitet

grymhet

snällhet

naivitet