Posted on

Abstrakt framställningssätt

Ett abstrakt framställningssätt av text kännetecknas av följande språkliga drag:

  • Många abstrakta substantiv (ex: läsning)
  • Få tids- och rumsadverbial (ex: länge; hon dansade i salen)
  • Få dynamiska verb (ex: , tugga)
  • Många passiva verb (ex: läses)
  • Första och andra personens pronomen saknas