Posted on

Tips för bearbetning av text

Granska och skriv om text

Textbearbetning går ut på att du värderar och granskar din text. Vad är bra och vad kan förbättras? Vilka stycken är överflödiga och vilka behöver tydliggöras? Var ligger emfasen och är den röda tråden tydlig? Textbearbetningen är en mycket viktig del av skrivprocessen.  Det finns flera olika sätt att bearbeta text på. Några av dessa sätt är följande:

Läs texten högt

Detta är ett ypperligt sätt att få klart för sig vilka stycken som behöver omformuleras. Genom att läsa texten högt för dig själv kan du höra var texten är lite svagare, var förbättringsmöjligheterna finns. Det blir lättare att avgöra om ett stycke är svårt att läsa på grund av krångliga konstruktioner eller om något helt enkelt låter konstigt.

Ge texten tid att mogna

Att låta texten mogna är en av de bästa strategierna för bearbetning av din text. När du låter texten vila får även du tid till att vila för att sedan ta dig an texten med nya ögon. Det kommer då att vara lättare att upptäcka skrivfel och tankeluckor. Att låta ens text mogna handlar om att få distans till sitt eget skrivande, att komma ett steg närmare till att kunna läsa texten som en potentiell mottagare och inte som skribent. Denna strategi kan användas innan man går vidare till att låta en faktisk mottagare, kanske en vän eller kurskamrat, läsa texten. Kamratbearbetning är nog det allra bästa sättet att bearbeta en text på.

Låt någon annan läsa texten

Ibland kan det bli så att man blir hemmablind för sin egen text.  När man har läst sin text cirka sjuttioelva gånger blir det svårare att tänka sig hur en ny läsare skulle uppfatta texten. Som skribent har man sina egna tankar och formuleringar, som man själv inte har några problem med att följa, men som däremot kan vara otydligt för andra läsare. Därför kan det vara bra att låta en vän läsa din text med nya ögon. Hen kommer att kunna angripa din text ur ett för skribenten ovärderligt perspektiv, nämligen läsarens. Din vän kommer ha lättare för att upptäcka exempelvis tankeskutt och syftningsfel eller vaga och luddiga stycken – sådant som kan vara svårt att upptäcka själv.