Nytt på Språkligt

Fortsätt läsa Expressionistisk textsyn

Expressionistisk textsyn

En pedagogisk inriktning inom språk- och skrivteorin. Den här textsynen, eller pedagogiken, var ett sätt att angripa de svårigheter som elever hade med språket. Expressionister ansåg att det var viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle uppmuntras till att uttrycka sig och därmed utveckla sitt eget språk på så vis.

Läs vidare Expressionistisk textsyn
Fortsätt läsa Lexikala relationer

Lexikala relationer

Med lexikal relation menas en relation mellan ord i språket. Lexikala relationer brukar även kallas för semantiska relationer (mellan begrepp och betydelser) och paradigmatiska relationer (mellan ord i språkanvändningen). Man brukar också referera till lexikala relationer som “-nymier”. Lexikala relationer kan alltså vara exempelvis synonymer och hyponymer.

Läs vidare Lexikala relationer