SpråkligtNytt på Språkligt

Jobba med OKR:s

Att jobba med OKR:s i produktutveckling

Som produktägare jobbar man hela tiden med att försöka förstå hur produkten ska utvecklas och var den är på väg. Vi hör hela tiden behov och önskemål från olika roller[…]

Read more
bli bättre på att skriva

Tre vanliga språkfel – så undviker du dem

Det är svårt att skriva bra texter, men det är minst lika svårt att skriva begripliga texter. I dagens digitala samhälle ska texter skrivas snabbt, och de ska vara korta. Då är det lätt att det slinker med något språkfel. Alla kan undvika språkfel i sina texter med rätt verktyg. Allakando har sammanställt några handfasta tips som du kan använda dig av i ditt skrivande.

Read more
Data eller dator?

Data- eller dator-?

I sammansättningar, ska man använda data- eller dator-? Här kommer en spännande fråga. Heter det datorskärm eller dataskärm? Dataprogram eller datorprogram? Sammansättningarna med data- och dator i förledet (början av[…]

Read more