Nytt på Språkligt

Continue reading Lexikala relationer

Lexikala relationer

Med lexikal relation menas en relation mellan ord i språket. Lexikala relationer brukar även kallas för semantiska relationer (mellan begrepp och betydelser) och paradigmatiska relationer (mellan ord i språkanvändningen). Man brukar också referera till lexikala relationer som “-nymier”. Lexikala relationer kan alltså vara exempelvis synonymer och hyponymer.

Read more Lexikala relationer